Bos Mitsubishi Osamu Masuko mundur karena alasan kesehatan

Bos Mitsubishi Osamu Masuko mundur karena alasan kesehatan